לקוחות: תודה על פנייתכם במייל ניצור עמכם קשר בהקדם האפשרי'; $Phone = secure($_POST['Phone']); $Address = secure($_POST['Address']); $body = "שם: ".$YourName." נושא: ".$SubjectMessage. " הודעה: ".$text. " אימייל: ".$YourEmailAddress. " טלפון: ".$Phone. " כתובת: ".$Address; if (!empty($YourName)) { $headers="From: גלית טל <".$YourEmailAddress.">\r\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=windows-1255' . "\r\n"; $mail_ok=@mail($to,$SubjectMessage,$body,$headers); $mail_ok=@mail($YourEmailAddress,$SubjectMessage,$body11,$headers); echo '
תגובתך נקלטה במערכת ותענה בהקדם
'; } else { echo '
חובא למלא את כל הפרטים
'; } } $query = "SELECT * FROM `page` WHERE `id`='9'"; $Result = mysql_query($query) or die('Mysql Error: ' . mysql_error()); $N = mysql_num_rows($Result); if ($N === false) die('Mysql Error: ' . mysql_error()); if ($N < 1) { } else { while ($Liner = mysql_fetch_assoc($Result)) { echo $Liner['ckeditor']; } } ?> גלית טל
Contact: +972-0-523900078
Email: galit@galital.co.il
Name:
Subject:
Email:
Phone:
Message: